Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Aktuell forskning från Sticket

I Barndiabetesfondens och Barndiabetesfondens Riksförenings tidning Sticket hittar du i varje nummer lättillgängliga artiklar skrivna av forskare som arbetar med stöd från Barndiabetesfonden.

Här kan du ladda ner de senast publicerade artiklarna i pdf-format.

Tidigare artiklar hittar du i vårt arkiv för tidningen Sticket.

    • Gunilla T Westermark: Proteinaggregat med förmåga att skada betacellen

    • Dan Holmberg: Hur bidrar riskgener för typ 1 diabetes till att immunsystemets reglerfunktioner sätts ur spel?

    • Agnes Andersson Svärd: Immunologiska markörer för typ 1 diabetes

    • Joey Lau Börjesson: Kan stamcellsframtagna insulinproducerande celler bota diabetes?


Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria