Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Johnny Ludvigssons Priser 2018

Barndiabetesfondens har även i år det stora nöjet att kungöra utdelandet av stiftelsens båda Johnny Ludvigsson-priser. Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för Framstående Barndiabetesforskning i Norden går till en dansk forskare, och priset till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige tilldelas en forskare vid Uppsala universitet.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris om 250.000 SEK för Framstående Barndiabetesforskning i Norden tilldelas i år den danska forskaren Jannet Svensson, MD, PhD, lektor vid Köpenhamns Universitetssjukhus, Herlev og Gentofte. I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns bland annat Jannets starka forskningsprofil, särskilt vad gäller typ 1 diabetes epidemiologi, och hennes roll som förespråkare för tonåringar som lever med typ 1 diabetes.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Forskare i Sverige går i år till Joey Lau Börjesson, PhD, forskare vid Uppsala universitet. Hon tilldelas priset på 50.000 SEK för sin forskning kring transplanterade insulinproducerade celler.

JLPristagare-18

2018 års Johnny Ludvigsson- pristagare är Jannet Svensson, Köpenhamn (Foto: Privat ) och Joey Lau Börjesson, Uppsala (Foto: Cina Stenson).

 

Johnny Ludvigssons pris delas årligen ut till forskare som utses av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd tillsammans med tidigare pristagare.

Kandidater till det Nordiska priset nomineras av andra forskare inom området. Till  priset för framstående yngre forskare i Sverige kan man också nominera sig själv. Barndiabetesfonden tar emot nomineringar i feb-maj varje år, efter en offentlig anmodan.

Prispengarna delas, liksom forskningsanslag, ut till en förvaltande institution för att användas i vidare forskning.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria