Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Johnny Ludvigssons Priser 2017

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för Framstående Barndiabetesforskning i Norden tilldelas i år den norske forskaren Pål Njølstad, professor vid Universitetet i Bergen och Haukeland Universitetssjukhus. I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns bland annat professor Njølstads genombrott inom klinisk praxis för barn med en mutation i KCNJ11, och hans stora internationella inflytande på utvecklandet av personaliserad behandling av ovanliga former av diabetes.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Forskare i Sverige tilldelas i år Oskar Skog vid Uppsala universitet. Han får priset för sin forskning kring typ 1 diabetes etiologi med syftet att försöka förstå och så småningom kunna förebygga denna sjukdom.

Barndiabetesfonden gratulerar årets Johnny Ludvigsson-pristagare Pål Njølstad till Nordiska priset (Foto: Universitetet i Bergen) och Oskar Skog till priset till Yngre forskare i Sverige  (Foto: Sanna Hellgren Nilsson).

Johnny Ludvigssons pris delas årligen ut till forskare som utses av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd tillsammans med tidigare pristagare.

Kandidater till det Nordiska priset nomineras av andra forskare inom området. Till  priset för framstående yngre forskare i Sverige kan man också nominera sig själv. Barndiabetesfonden tar emot nomineringar i feb-maj varje år, efter en offentlig anmodan.

Prispengarna delas, liksom forskningsanslag, ut till en förvaltande institution för att användas i vidare forskning.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria