Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Forskningsanslag

2016 delade Barndiabetesfonden ut 7,5 miljoner kronor i anslag till forskning kring
diabetes hos barn och ungdom. Anslagen fördelades på 30 olika forskningsprojekt. 

Föregående års sammanställningar finner du i dokumentarkivet.

 

Beviljade forskningsanslag 2016

Dan Holmberg, Lunds universitet Funktionella och systemiska effekter av riskgensvarianter för T1D och AITD 267 855 kr
Martina Persson, Sachsska Barn och Ungdomssjukhuset Type 1 diabetes in girls and females -overweight and obesity as risk factors for poor glycemic control and a new strategies for person-centered care 321 430 kr
Stellan Sandler, Uppsala universitet Exploration go regulatory T-cells and IL-35 in prevention of type 1diabetes or childhood diabetes. 107 145 kr
Virginia Stone, Karolinska Institutet Does a leaky gut increase susceptibility to virus infections and virus induced diabetes? 251 785 kr
Helena Elding Larsson, Skånes Universitetssjukhus Prediktion (DiPiS) och Prevention (DiAPREV-IT och TEFA) av typ 1 diabetes hos barn 508 930 kr
Helena Elding Larsson, Skånes Universitetssjukhus Study of cellular and immunological changes in relation to immune tolerance treatment with Alum-GAD and during progression to type 1 diabetes in children 267 855 kr
Simon Regnell, Lunds universitet Metaboliter i serum och genuttryck i levern som prognostiska markörer för insjuknandet i typ 1-diabetes 96 430 kr
Joey Lau Börjesson, Uppsala universitet Homing of stem cells to injured pancreatic islets in order to restore glucose homeostasis in type 1 diabetes 107 145 kr
Isabella Artner, Lunds universitet The role of Maf transcription factors in type 1 Diabetes 214 285 kr
Annika Lundstig, Lunds universitet Association between Enterovirus IgM and beta cell autoantibodies in mothers to children who were diagnosed with type diabetes before 18 years of age 267 855 kr
Malin Flodström Tullberg, Karolinska Univiversitetssjukhuset The Role of Enterovirus Proteases in Beta Cell Destruction and Type 1 Diabetes 508 930 kr
Luis Sarmiento-Pérez, Lunds universitet Cross-talk between virus-infected pancreatic beta-cells and the immune system: implication for Type 1 diabetes. 107 145 kr
Oskar Skog, Rudbecklaboratoriet Elucidating the etiology of type 1 diabetes 267 855 kr
Erik Ising, Lunds universitet Peripheral neuropathy from childhood to adulthood in type 1 diabetes - underlying structural changes and screening using vibrotactile sense 53 570 kr
Rosaura Casas, Linköpings universitet Immunological changes in Type 1 diabetes women during pregnancy and the impact in the new born immune response 267 855 kr
Rosaura Casas, Linköpings universitet Identification of biomarkers of immunological and clinical efficacy in novel intervention trials for T1D 214 285 kr
Olle Korsgren, Rudbecklaboratoriet Characterization of duodenal microbiota in children with recent onset Type 1 Diabetes 107 145 kr
Nils Welsh, Uppsala universitet Pharmaceutical protection of β-cells against oxidative stress in Type 1 diabetes using a NOX4-specific inhibitor 267 855 kr
Berglind Jonsdottir, Lunds universitet Thyroid autoimmunity in children at risk for type 1 diabetes 80 350 kr
Gunnel Viklund, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ökad hälsorelaterad livskvalitet och förbättrad glykemisk kontroll hos insulinpumpbehandlade ungdomar med typ 1 diabetes 214 285 kr
Olov Andersson, Karolinska Institutet For transdifferentiation to insulin-producing β-cells  107 145 kr
Kristina Lejon, Umeå universitet The mechanism of early immunopathology in Type 1 diabetes 107 145 kr
Annelie Carlsson, Lunds universitet The BDD-study, dissecting the heterogeneity of T1D, a molecular approach to study the role of gene-environment interaction in T1D development 508 930 kr
Annelie Carlsson, Lunds universitet Preservation of residual beta cell mass and prevention of Celiac Disease in children with newly onset Type 1 Diabetes 267 855 kr
Claude Marcus, Karolinska Institutet Why do Swedish Children have high fasting glucose levels and what are the consequences? 321 430 kr
Corrado M Cilio, Lunds universitet Epi-DIAB, maternal factors influencing the risk of childhood diabetes: immune-epigenomic approach 214 285 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Alla Barn l Sydöstra Sverige (ABIS) - ABIS-II. Studier av etiologi för Typ I och Typ 2 diabetes, inklusive studier av epigenetik och tarmflora. 616 070 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Innovative approaches to preserve residual insulin 401 785 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Pilot-DIABGAD. Försök att med GADvaccin+Vitamin D+Ibuprofen rädda kvarvarande insulinsekretion hos barn med Typ 1 diabetes 294 650 kr
Bryndis Birnir, Uppsala universitet GABA regulation of normal immune cells and cells from type 1 diabetes patients

160 715 kr

universitet Funktionella och systemiska effekter av riskgensvarianter för T1D och AITD 267 855 kr
Martina Persson, Sachsska Barn och Ungdomssjukhuset Type 1 diabetes in girls and females -overweight and obesity as risk factors for poor glycemic control and a new strategies for person-centered care 321 430 kr
Stellan Sandler, Uppsala universitet Exploration go regulatory T-cells and IL-35 in prevention of type 1diabetes or childhood diabetes. 107 145 kr
Virginia Stone, Karolinska Institutet Does a leaky gut increase susceptibility to virus infections and virus induced diabetes? 251 785 kr
Helena Elding Larsson, Skånes Universitetssjukhus Prediktion (DiPiS) och Prevention (DiAPREV-IT och TEFA) av typ 1 diabetes hos barn 508 930 kr
Helena Elding Larsson, Skånes Universitetssjukhus Study of cellular and immunological changes in relation to immune tolerance treatment with Alum-GAD and during progression to type 1 diabetes in children 267 855 kr
Simon Regnell, Lunds universitet Metaboliter i serum och genuttryck i levern som prognostiska markörer för insjuknandet i typ 1-diabetes 96 430 kr
Joey Lau Börjesson, Uppsala universitet Homing of stem cells to injured pancreatic islets in order to restore glucose homeostasis in type 1 diabetes 107 145 kr
Isabella Artner, Lunds universitet The role of Maf transcription factors in type 1 Diabetes 214 285 kr
Annika Lundstig, Lunds universitet Association between Enterovirus IgM and beta cell autoantibodies in mothers to children who were diagnosed with type diabetes before 18 years of age 267 855 kr
Malin Flodström Tullberg, Karolinska Univiversitetssjukhuset The Role of Enterovirus Proteases in Beta Cell Destruction and Type 1 Diabetes 508 930 kr
Luis Sarmiento-Pérez, Lunds universitet Cross-talk between virus-infected pancreatic beta-cells and the immune system: implication for Type 1 diabetes. 107 145 kr
Oskar Skog, Rudbecklaboratoriet Elucidating the etiology of type 1 diabetes 267 855 kr
Erik Ising, Lunds universitet Peripheral neuropathy from childhood to adulthood in type 1 diabetes - underlying structural changes and screening using vibrotactile sense 53 570 kr
Rosaura Casas, Linköpings universitet Immunological changes in Type 1 diabetes women during pregnancy and the impact in the new born immune response 267 855 kr
Rosaura Casas, Linköpings universitet Identification of biomarkers of immunological and clinical efficacy in novel intervention trials for T1D 214 285 kr
Olle Korsgren, Rudbecklaboratoriet Characterization of duodenal microbiota in children with recent onset Type 1 Diabetes 107 145 kr
Nils Welsh, Uppsala universitet Pharmaceutical protection of β-cells against oxidative stress in Type 1 diabetes using a NOX4-specific inhibitor 267 855 kr
Berglind Jonsdottir, Lunds universitet Thyroid autoimmunity in children at risk for type 1 diabetes 80 350 kr
Gunnel Viklund, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ökad hälsorelaterad livskvalitet och förbättrad glykemisk kontroll hos insulinpumpbehandlade ungdomar med typ 1 diabetes 214 285 kr
Olov Andersson, Karolinska Institutet For transdifferentiation to insulin-producing β-cells  107 145 kr
Kristina Lejon, Umeå universitet The mechanism of early immunopathology in Type 1 diabetes 107 145 kr
Annelie Carlsson, Lunds universitet The BDD-study, dissecting the heterogeneity of T1D, a molecular approach to study the role of gene-environment interaction in T1D development 508 930 kr
Annelie Carlsson, Lunds universitet Preservation of residual beta cell mass and prevention of Celiac Disease in children with newly onset Type 1 Diabetes 267 855 kr
Claude Marcus, Karolinska Institutet Why do Swedish Children have high fasting glucose levels and what are the consequences? 321 430 kr
Corrado M Cilio, Lunds universitet Epi-DIAB, maternal factors influencing the risk of childhood diabetes: immune-epigenomic approach 214 285 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Alla Barn l Sydöstra Sverige (ABIS) - ABIS-II. Studier av etiologi för Typ I och Typ 2 diabetes, inklusive studier av epigenetik och tarmflora. 616 070 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Innovative approaches to preserve residual insulin 401 785 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Pilot-DIABGAD. Försök att med GADvaccin+Vitamin D+Ibuprofen rädda kvarvarande insulinsekretion hos barn med Typ 1 diabetes 294 650 kr
Bryndis Birnir, Uppsala universitet GABA regulation of normal immune cells and cells from type 1 diabetes patients 160 715 kr
Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria