Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Ansök om forskningsanslag

 

 

Barndiabetesfonden

utlyser minst 15 miljoner kronor 2018 till forskning i Sverige vars mål är att förebygga, bota och lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Ansökan kan rekvireras från Barndiabetesfondens kansli eller så kan du ladda ner formuläret här.  Det är ett redigerbart pdf-formulär - du kan fylla i och spara dokumentet på din egen dator. Formuläret förutsätter Adobe Reader v. 8 eller senare. Har du en äldre version kan du ladda ner den senaste versionen här.

Börja med att läsa anvisningarna i vår PM för ansökan om forskningsanslag, och ha dem till hands när du skriver din ansökan.

På grund av det ökande antalet ansökningar har vi skärpt kraven på ansökningarnas korrekthet!

Vi ber därför att varje sökande tydligt klargör i sin sammanfattning på vilket sätt forskningsprojektet syftar till att "förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar", i enlighet med Barndiabetesfondens stadgade ändamål.

Vi vill också understryka att ansökningar som saknar relevanta data - ex. fullständigt forskningsprogram, kostnadsberäkningar eller bilagor med personalia - eller som ankommer kansliet efter ansökningstidens utgång, EJ kommer att tas upp till behandling.

Var därför noga med att kontrollera att du har fyllt i alla relevanta uppgifter, bifogat alla relevanta bilagor, och att du skickar din ansökan i god tid.

Elektronisk ansökan ska ha inkommit till Barndiabetesfondens kansli senast den 15 oktober 2018.

Originalansökan med underskrift skickas med post till Barndiabetesfondens kansli, poststämplad senast 16 oktober 2018.

Kompletta inkomna ansökningar remitteras till Barndiabetesfondens vetenskapliga råd för bedömning. Beslut om utdelning sker i december 2018.

Vid frågor eller problem, kontakta kansliet.

Barndiabetesfondens styrelse

 

>>PM för ansökan 2018

>>Ansökningsformulär 2018

>> reader_log

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria