Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Vården missade pojkes diabetes – kritiseras av IVO

Nyhet: Svt Nyheter - Jennie Wahlgren, 26 okt 2018

En pojke som tappat mycket i vikt och var trött bedömdes av läkare vara deprimerad. När pojken två veckor senare kom in akut till sjukhuset konstaterades en diabetesdiagnos. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg kritik mot Region Örebro län.

Det var i oktober förra året som en pojke kom till en vårdcentral i södra länet eftersom han var trött och hade tappat över tio kilo i vikt under ett halvår. En AT-läkare bedömde efter samtal med pojken att han var deprimerad – och hänvisade till kurator för samtal.

Men ett par veckor senare kom pojken in akut till sjukhuset på grund av trötthet, ökande urinmängd, törst och viktnedgång. Han hade även ett högt blodsockervärde och det konstaterades att pojken hade diabetes typ 1.


Borde ha gjorts provtagning

Händelseförloppet framgår i en utredning som gjorts av Inspektionen för vård och omsorg, efter att händelsen anmälts enligt patientsäkerhetsllagen. I sitt beslut är IVO kritisk till att patientens symptom missbedömdes och att läkaren inte ordinerade någon provtagning. Att patienten bedömdes ha en depression ledde till att diabetesdiagnosen fördröjdes, menar IVO, vilket kunde inneburit ett livshotande tillstånd.

IVO anser också att vårdcentralen lagt ett för stort ansvar på AT-läkaren och att en mer erfaren läkare borde ha ansvarat för bedömningen.


Barndiabetesfondends ordförande senior professor Johnny Ludvigsson kommenterar:

Tyvärr är kunskapen om typ 1 diabetes otillräcklig både i befolkningen och inom sjukvården. Det behövs mer information om typ 1 diabetes i utbildningen av läkare, sjuksköterskor, lärare, förskollärare, poliser osv, och mer information till allmänheten.

 

Läs originalartikel här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria