Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Studie presenterar fem typer av diabetes

Nyhet: Svt.se - TT 2 mars 2018

Forskare ​​presenterar nu fem typer av diabetes – i stället för två. Detta kan leda till bättre behandlingar och hjälpa läkare att mer exakt förutse livshotande komplikationer från sjukdomen.

– Resultatet överträffade våra förväntningar, säger Leif Groop, forskare vid Lunds universitet.

Det finns fem olika typer av diabetes som kan uppstå i vuxen ålder, i stället för två som för närvarande är erkända, enligt studien som publiceras i den vetenskapliga tidsskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Resultaten är förenliga med den växande trenden med ”precisionsmedicin”, vilket tar hänsyn till skillnaderna mellan individer och hur sjukdomar hanteras.

På samma sätt som en patient som behöver en blodtransfusion måste få rätt blodtyp, behöver diabetespatienter olika behandlingar, enligt studien.


”Paradigmskifte”

Forskare har identifierat olika typer av mikrobiom – det bakteriella ekosystemet i vårt matsmältningssystem – som kan reagera olika mot samma medicinering, vilket gör den mer eller mindre effektivt.

– Det här är det första steget mot en personlig behandling av diabetes, säger Leif Groop, endokrinolog vid Lunds universitet, och en av forskarna bakom studien.

Han tillägger att den nya klassificeringen är ett ”paradigmskifte” i hur vi ser på sjukdomen.

För närvarande är diabetes uppdelad i två former, typ 1 och typ 2.

Det har länge varit känt att typ 2-diabetes kan se olika ut, men klassificeringen har varit oförändrad i årtionden.

I studien tittade forskarna på 13.270 diabetespatienter i åldern 18 till 97 år, som nyligen diagnostiserats.

Genom att registrera insulinresistens, insulinavsöndring, blodsockernivåer, ålder och sjukdomsuppkomst, kunde forskarna urskilja fem distinkta typer av sjukdomen – tre allvarliga och två mildare allvarliga former.


Allvarliga former

Bland de allvarliga formerna av diabetes hör en grupp patienter med insulinresistens – där cellerna inte kan använda insulin effektivt. Forskarna kom fram till att dessa löper en mycket högre risk för njursjukdom.

– Den här gruppen är den som mest kan dra nytta av den nya diagnosen eftersom det är de som för närvarande blir mest felaktigt behandlade, säger Leif Groop.

En annan grupp som har en hög risk att drabbas av allvarliga komplikationer är relativt unga patienter med brist på insulin. Den tredje gruppen är de som har en diabetes som motsvarade den ursprungliga typ 1-diagnosen.

De diabetespatienter som inte lider av de tre allvarliga formerna, utan en mildare variant, är bland annat gruppen av personer som drabbas av diabetes i hög ålder, vilket är omkring 40 procent av patienterna.

– Detta kommer att möjliggöra tidigare behandling för att förhindra komplikationer hos patienter som löper störst risk att drabbas, säger Emma Ahlqvist, docent vid Lunds universitet och medförfattare till studien.

Resultaten av forskningen har kontrollerats mot tre andra studier från Sverige och Finland.

 

Barndiabetesfondens ordförande, senior professor Johnny Ludvigsson kommenterar:

Diabetes är ett syndrom. Bland barn finns egentligen redan känt en mängd olika former av diabetes, dvs förutom typ 1 diabetes och typ 2 diabetes också MODY (olika genetiska varianter), diabetes förorsakad av pankreas-skada, vissa läkemedel (ex vissa cytostatica), så kallad neonatal (nyföddhets-) diabetes ibland övergående, och det finns i olika länder diabetes som framkallas av bristande och ibland toxisk nutrition…Men i praktiken dominerar typ 1 diabetes (98%) bland barn och ungdomar i Sverige. Att man på vuxensidan delar upp typ 2 diabetes i lite olika varianter är naturligt. Egentligen är det ju inget nytt att för diabetes hos vissa patienter passar ett visst läkemedel bättre än på andra. Även typ 1 diabetes ser sjukdomen olika ut mellan olika individer, och behandlingen kan vara mer eller mindre svår.  Nu vet man ännu lite mer varför när det gäller typ 2 diabetes, och forskningen fortsätter förhoppningsvis att göra oss bättre på att ge rätt behandling till rätt patient både när det gäller typ 1 och typ 2 diabetes. Barndiabetesfonden stöder sedan flera år en nationell studie som just handlar om klassificering av diabetes hos barn och ungdomar (Bättre Diabetes Diagnostik - BDD-studien).

 

Läs originalartikel här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria