Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Stor ökning av barn som intensivvårdas för diabetes

Nyhet: Svt.se - Cecilia Persson, 23 mars 2017

Ovanligt många barn i Sörmland upptäcks med diabetes sent.
– Det har skett en extrem ökning och vi vet inte varför, säger Charlotte Nylander, ansvarig för barnhälsovården i Sörmland.

Många barn har fångats upp av vården först när de drabbats av syraförgiftning – vilket krävt inläggning på sjukhus och intensivvård. Syraförgiftning är en allvarlig komplikation vid diabetes. Insulinnivån blir så låg att blodet blir surt.

– Vid syraförgiftning är socker- och saltbalansen i kroppen satt ur spel. Man mår jättedåligt och man måste ha intensivvård, säger Charlotte Nylander.


Sörmland sticker ut

Det var förra året som betydligt fler fall av diabetes började upptäckas sent hos barn i Sörmland. Och den negativa ökningen fortsätter – under mars månad i år har 60 procent av nyinsjuknade barn haft syraförgiftning när de sökt vård. Den normala andelen är mellan 13-17 procent, enligt Landstinget Sörmland.

– Vi vet inte vad denna ökning beror på. När vi har tittat i andra landsting så ser man inte detta. Det verkar som om det här är något man bara ser i Sörmland. Det är en extrem ökning här, säger Charlotte Nylander.


I alla grupper av befolkningen

För att fånga upp fler barn i ett tidigt stadium drar landstinget nu igång informationskampanjer, bland annat i sociala medier och i en mer riktad satsning på personalen i skolhälsovården.

Det finns drygt 200 sörmländska barn som lever med diabetes och 30 nya fall upptäcks varje år.

– Vi har inte kunnat se någon tydlig gemensam nämnare för vilka barn och familjer som drabbas. Det är alla olika grupper och barn i alla åldrar, säger Charlotte Nylander. 

Vad ska man som förälder vara uppmärksam på?

– Symptomen för diabetes är just att man är törstig och kissar mycket, går ner i vikt och blir trött. Ser man det hos sina barn, då ska man söka vård direkt. Det är viktigt att komma in tidigt i förloppet.

 

Läs originalartikel här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria