Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Rekordanslag till forskningen - igen

Nyhet: Redaktionen, 28 dec 2017

Den 6 december 2017 beslutade Barndiabetesfonden att tilldela 13 miljoner kronor i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom, vilket är mer än stiftelsen har kunnat dela ut någonsin tidigare. Anslagen fördelades i enlighet med rekommendationer från Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter 2017 års utlysning och ansökningsprocess.

41 st ansökningar skickades in och vidarebefordrades till Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter utgången ansökningstid, och av dessa har nu 31 st projekt tilldelats anslag i storlekar från 94 535 kr till 1 050 110 kr. Utöver en rekordstor total summa, har stiftelsen också kunnat bevilja de största enskilda anslagen hittills, och ett flertal projekt har kunnat beviljas hela den ansökta summan - något som tidigare endast har skett vid något enstaka tillfälle.

Hela listan över beviljade forskningsprojekt och anslag kommer att publiceras på Barndiabetesfondens hemsida under januari 2018.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria