Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Missade 3-årings diabetes – kom tillbaka i ett livshotande tillstånd

Nyhet: Lokaltidningen - André Kvist, 18 juli 2018

Läkarna trodde att illamåendet berodde på magkatarr, trots prover som visade symptom på diabetes. Tio dagar senare kom barnet tillbaka i ett kritiskt tillstånd med för lite insulin i kroppen.

Det var i mitten av april som en treåring inkom till barnakuten på Skånes universitetssjukhus i Lund. Barnet kräktes frekvent och hade diffusa smärtor i magen, prover gjorda i ambulansen visade på symptom för diabetes.

På akutmottagningen tolkades dock tillståndet som gastroenterit, magkatarr. Det lilla barnet fick medicin och vätskeersättning och tillståndet förbättrades så att hen kunde skrivas ut.

Tio dagar senare kommer barnet tillbaka med ketoacidos, ett livshotande tillstånd med akut insulinbrist i kroppen. Barnet hade diabetes vilket man missade första gången hen var på akuten.

Händelsen är nu lex Maria-anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Orsaken till den fördröjda diagnosen anses vara bristande kunskap om symptom hos små barn. Man ska nu genomföra en interutbildning för att undvika att detta sker igen.


Läs originalartikel här>>

 

Barndiabetesfondens ordförande, senior professor Johnny Ludvigsson, kommenterar:

Gång efter gång inträffar det att barns diabetesdiagnos blir fördröjd, ibland med livsfara som följd. Som tur väl är, är dödligheten låg, men varje barn som dött i anslutning till diagnosen (och barn HAR dött) är förstås en katastrof. Det behövs mycket mer information så att kunskapen ökar både allmänheten men även hos sjukvårdspersonal.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria