Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

En ny typ av insulinproducerande betaceller har upptäckts

Nyhet: Diabetesportalen - Tord Ajanki, 11 apr 2017

Amerikanska forskare har upptäckt en ny möjlig källa som kan användas för att ersätta de celler som förstörts av immunsystemet vid typ 1 diabetes och LADA.

- Systemet med hormonproducerande celler i bukspottkörteln är mycket mer dynamiskt än vi tidigare trott, säger Mark Huising, professor vid UC Davis College vid University of California.

Han och hans forskargrupp har genom experiment på laboratoriemöss och med celler från avlidna donatorer upptäckt en tidigare okänd sorts betaceller som ger en ökad insikt i hur insulinproducerande celler bildas. Iakttagelsen ger dels en djupare insikt i de grundläggande mekanismerna för en normal ämnesomsättning och dels en möjlig framtida väg att ersätta förstörda betaceller vid diabetes.

- Om du ska lyckas bota sjukdomen måste du först förstå hur kroppen fungerar i friskt tillstånd, konstaterar Mark Huising i en intervju med Medical News Today.


Beta och alfa

Vid autoimmun diabetes, typ 1 och LADA, förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande betacellerna. Länge antogs det att alla celler efter en tids sjukdom var döda. Men vidare undersökningar kunde visa att många typ 1 diabetiker även efter en lång tid hade kvar en liten egen insulinproduktion. Dock var det oklart om det var celler som överlevt förstörelsen eller nybildade.

Med hjälp av avancerade mikroskop har de amerikanska forskarna detaljstuderat de öar där både de insulinproducerande betacellerna och de glukagonproducerande alfacellerna finns. Beta- och alfa är varandras motsatser. Insulinet sänker blodsockret, glukagon höjer det. På så sätt hålls hos friska blodsockret på rätt nivå.


Tillverkar insulin

De nya fynden visar att den nya sortens betaceller också finns i de öar där insulin och glukagon produceras och att detta gäller såväl hos möss som hos människor. De är spridda efter kanterna på öarna och ser ut som omogna betaceller. De nya cellerna tillverkar insulin men de, vilket är en avgörande skillnad, saknar förmågan att läsa av den omgivande blodsockerhalten. Det betyder att de inte fungerar som mogna betaceller eller att de motverkar diabetes.

”De nya omogna betacellerna utgör ett mellanstadie av mogna betaceller och alfaceller.” skriver forskarna i tidskriften Cell Metabolism, där resultaten har publicerats.


Kanske ett nytt sätt att behandla

- Det vi har studerat är faktiskt att kroppen har ett annat sätt att bilda nya betaceller än den delning av mogna celler som vi har trott varit det enda, säger Mark Huising.

Upptäckten öppnar dels nya vägar för diabetesforskningen och dels, om vi förstår hur de omogna betacellerna mognar till korrekt insulinutsöndrande celler, kanske ett nytt sätt att behandla genom att stimulera de omogna till mogna.

De nya insikterna skulle då kunna bli till fördel både autoimmun diabetes och typ 2 diabetes, där betacellerna inte förmår utsöndra tillräckligt mycket insulin.


Läs originalartikel här>>


Barndiabetesfondens ordförande, senior professor Johnny Ludvigsson kommenterar:

Informationen låter storslagen men kan kanske uppfattas överdrivet optimistiskt. Det står faktiskt: ”Om man kan göra nya celler från individens egna stamceller skulle tillgången vara obegränsad och risken för avstötning minimal” dvs OM man kan göra. Men det kan man inte nu och vi vet inte om man kan det ens om flera år, tyvärr.

Man skriver också helt riktigt ”Dessutom kvarstår grundproblemet vid typ 1-diabetes, att det egna immunförsvaret fortfarande kommer att göra sitt bästa för att förstöra de nya cellerna. Avsikten är därför främst att studera genetiska orsaker till typ 2-diabetes i syfte att ta fram nya läkemedel och behandlingsmetoder som kan förhindra sjukdomen.” så tyvärr återstår nog en del.

Vi ska vara optimistiska, men också realistiska.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria