Barndiabetesfonden
Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Diabetespatienter producerar insulin

Nyhet: forskning.se - redaktionen, 20 juni 2017

Typ 1-diabetes – barn- och ungdomsdiabetes – har tidigare ansetts leda till att den egna insulinproduktionen upphör helt. Men det stämmer inte. Hälften av alla vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i mer än tio år producerar fortfarande insulin, visar en studie från Uppsala universitet.

Forskarna har undersökt drygt 100 patienter vid Akademiska sjukhuset med typ 1-diabetes. Tack vare de förfinande mätmetoder som tagits fram de senaste åren går det att konstatera att ungefär hälften av de vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i minst tio år, fortfarande producerar insulin, om än lite.

Studien visar tydliga skillnader i immunsystemet mellan de patienter som helt tappat insulinproduktionen och de som har kvar en viss del. Det som utmärkte patienterna som fortfarande producerade insulin var framförallt högre nivåer i blodet av interleukin-35, ett förhållandevis nyupptäckt antiinflammatoriskt signalprotein i immunsystemet, och de hade fler immunceller som producerar interleukin-35 och dämpar immunangrepp.

Det är oklart om de patienterna hade högre interleukin-35-nivåer redan när de fick sjukdomen, eller om nivåer har stigit under åren och är ett tecken på sjukdomsutläkning.


Interleukin-35-behandling

En tidigare studie av samma forskningsgrupp har visat i genomsnitt lägre interleukin-35-nivåer hos patienter med såväl nydebuterad som mångårig typ 1-diabetes, jämfört med friska individer. Den tidigare studien visade också att diabetesutveckling kunde förhindras och befintlig diabetes kunde hävas i experimentella modeller för typ 1-diabetes genom interleukin-35 behandling.

Resultaten i den aktuella studien i Diabetes Care kan öka intresset för att utveckla interleukin-35 som typ 1-diabetesbehandling. Upptäckten att närmare hälften av patienterna med typ 1-diabetes har kvar egen insulinproduktion gör det också mer intressant att låta patienterna prova nya behandlingar som kan stimulera återväxt (celldelning) hos kvarvarande egna insulinproducerande celler. En sådan studie har nu också påbörjats vid Akademiska sjukhuset.

Artikel: Espes D et al., Increased Interleukin-35 Levels in Patients With Type 1 Diabetes With Remaining C-Peptide, Diabetes Care 2017 Jun, DOI:10.2337/dc16-2121/-/DC1,

Kontakt:
Daniel Espes, institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet, daniel.espes@mcb.uu.se, Tfn 070-2181415
Per-Ola Carlsson, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet, per-ola.carlsson@mcb.uu.se, Tfn 070-2721167


Läs originalartikel här>>

Barndiabetesfondens ordförande, senior professor Johnny Ludvigsson kommenterar:

Det är väl känt från många rapporter sedan mycket lång tid att många vuxna med Typ 1 diabetes har kvar en liten, ofta dock  minimal, förmåga att bilda eget insulin. Detta inger visst hopp om att man skulle kunna få dessa celler att föröka sig och mildra, eller i bästa fall bota sjukdomen, om man kunde stoppa den autoimmuna processen.

Ju yngre en individ är när sjukdomen bryter ut, desto tidigare och mer komplett slås den egna insulinsekretionen ut, dvs när yngre barn får typ 1 diabetes så återstår redan efter ett par år nästan ingen egen insulinsekretion.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria