Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Barndiabetesloppet i Linköping

Nyhet: Linköpings-Posten, 8 nov 2017

För första gången anordnar Barndiabetesfondens Lokalförening, med stöd av bland annat Quality Hotel Ekoxen och Linköpings-Posten ett motionslopp för både barn och vuxna. Loppet går av stapeln lördagen den 11 november med uppvärmning och start i Trädgårdsföreningen.

Kom och gå eller spring, ta med vänner och bekanta och stöd den absolut vanligaste folksjukdomen i Sverige. Man får dels en härlig motionsupplevelse en vacker höstdag men också ger man ett värdefullt stöd till Barndiabetesfonden. Nummerlappsutdelning sker från  stora scenen, sedan blir det gemensam uppvärmning inför båda loppen.

–  Att delta i Barndiabetesloppet är bra på två sätt, dels leder de till  motion under trevliga omständigheter och dels medför det stöd till Barndiabetesfonden som är mycket värdefullt för att komma längre i forskningen, säger Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet och överläkare vid Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping.


Lär mer om barndiabetes

På söndag anordnas ännu en aktivitet i Hörsalen, Linköpings stadsbibliotek, i anslutning till Världsdiabetesdagen. Det kommer att finnas utställningar av diabeteshjälpmedel så som insulinpumpar, glukossensorer, insulinpennor och ortopediska hjälpmedel, samt föreläsningar, sång och musik, en dag som verkligen blandar nytta med nöje.

– Kommer man på söndagen kan man lära sig mycket genom de föreläsningar som kommer att hållas. Det är inget inträde men däremot kan man om man vill ge stöd till Barndiabetesfonden även då, säger Johnny Ludvigsson.


"Walk of life/Gå för livet"

Under dagen finns även "Walk of life/Gå för livet" på schemat. En promenad genom centrala vackra delar av Linköping där man själv bestämmer längden av promenaden med valfri sedel som startavgift.

Stiftelsen Barndiabetesfonden stöder forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar, men givetvis all forskning som gäller Typ 1 diabetes, även hos vuxna.

–  Statliga medlen som finns idag är inte tillräckligt stora och täcker inte på något sätt behoven. Den största delen av forskningsmedel kommer in via forskningsfonder ex. Hjärtlungfonden, Cancerfonden, Barncancerfonden, Diabetesfonden och Barndiabetesfonden. Utan dessa fonder skulle forskningen ha väldigt svårt att genomföras. Det går helt enkelt åt extra gåvor från människor, det är så samhällets resurser till forskning är uppbyggd idag, menar professor Johnny Ludvigsson.

 

Läs originalartikel här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria